Website and social media policy

 

Website:

Dette website, herefter benævnt Sitet, er oprettet og vedligeholdes af VisitSweden.

Danmark.visitsweden.com er en del af Sweden.se der er den officielle portal med generel information om Sverige. VisitSweden er en af i alt fem svenske organisationer med det overordnede ansvar for information om Sverige til andre nationer. De andre organisationer er Invest in Sweden Agency, Regeringskansliet, herunder det svenske udenrigsministerium, Svenska Instituttet og Exportrådet.

Danmark.visitsweden.com indeholder information om Sverige på dansk.
 

Accept af vilkår:

Ved besøg eller brug af dette website accepteres vilkårene i denne policy og alle yderligere regler/policies der knytter sig til Sitet. Her henvises til websitets Cookie Policy og konkurrencebetingelser/Terms & Conditions.

Vilkår og betingelser bør derfor læses nøje igennem inden brug af websitet.

Der kan ske ændringer af vilkårene i denne policy og andre relaterede regelsæt. Disse ændringer vil fremgå af en revideret udgave af vilkårene. Det er muligt at se hvornår vilkårene sidste er blevet opdateret ved at se datomærkningen i øverste højre hjørne.

Ved fortsat at besøge eller bruge Sitet efter ændringer af vilkår accepteres disse ændringer automatisk.

Tilsigtet brug af websitet:

Sitet, dets funktioner og dets indhold (som defineret nedenfor) er kun til personlig og ikke-kommerciel brug. Hverken Sitet og/eller noget indhold må således benyttes i forbindelse med et forretningsmæssigt eller kommercielt foretagende (hvad enten det er profitgivende eller ej).

Brugen af Sitet og/eller indholdet skal således altid overholde alle gældende lovgivninger, regler og bestemmelser.

 

Indhold som er tilgængeligt på website:

På Sitet gør VisitSweden forskelligt indhold tilgængeligt, herunder (men ikke begrænset til) oplysninger, kommentarer, anmeldelser og anden tekst, logo, fotos, billeder og andre afbildninger, film, musik og andre lydfiler, software, applikationer eller spil (samlet henvist til som ”Indhold”).

VisitSweden, vores tilknyttede enheder og/eller vores samarbejdspartnere har rettigheder til alt indhold, der gøres tilgængeligt på Sitet. Dette indhold er underlagt ophavsret, varemærkeret eller andre immaterielle rettigheder og lovgivninger. Medmindre andet er udtrykkeligt anført, må indholdet ikke gengives, ændres, udbredes, fjernes eller på anden måde udnyttes på nogen måde eller i nogen form uden VisitSweden’s forudgående udtrykkelige og skriftlige godkendelse fra. Kontakt VisitSweden på webmaster@remove-this.visitsweden.com.

 

Indhold som deles på websitet gennem sociale medier:

VisitSweden har valgt at anvende et Instagram feed, således at alle med en profil på det sociale billeddelingsmedie Instagram har mulighed for at dele billeder med VisitSweden under anvendelse af forskellige hashtags (#). Det er VisitSwedens holdning, at dette giver en øget troværdighed til Sitet og kan give værdi til brugerne af Sitet.

Der forekommer således indhold på Sitet der er fremkommet gennem anvendelse af et Instagram feed. Anvendelsen af dette feed betyder, at billeder redigeret og offentliggjort på Instagram gennem brug af diverse hashtags anvendt af VisitSweden, kan blive vist på Sitet.

Ved offentliggørelsen og brugen af et hashtag anvendt af VisitSweden, accepterer profilindehaveren at billedet deles offentligt på Instagram, herunder at VisitSweden får kendskab til det uploadede billede og at billedet kan blive offentligt vist på Sitet. 

VisitSweden forbeholder sig ret til at fjerne billeder fra Instagram feedet der er truende, stødende, ærekrænkende, racistiske, blufærdighedskrænkende, skandaløse, vildledende, bedragerisk, skadevoldende, pornografisk, provokerende, blasfemisk eller krænkende materiale eller andet materiale der kan udgøre eller opmuntre adfærd der kan betragtes som en lovovertrædelse, skabe civilt erstatningsansvar eller på anden måde overtræde en hvilken som helst lov. Billeder med uønskede eller uautoriserede reklamer, kampagnematerialer, investeringsmuligheder samt billeder der offentliggør personligt identificerbare oplysninger eller krænker tredje parters immaterialrettigheder vil ligeledes blive fjernet fra Sitet.

Ved anvendelse af et hashtag anvendt af VisitSweden indestår brugeren for, at der er indhentet udtrykkeligt samtykke fra eventuelle deltagere på billedet.

Billeder vist på Sitet gennem Instagram feedet anvendes ikke kommercielt af VisitSweden. Ønsker VisitSweden at anvende et billede, kontaktes brugeren direkte for at indhente konkret og specificeret skriftligt samtykke.

Ved anvendelsen af Instagram feedet overdrager brugerne således ikke rettighederne til billederne til VisitSweden, og Visit er ikke indehaver af billeder fremkommet gennem Instagram feedet.

 

Sponsorerede links:

Sitet indeholder links til andre websites og online ressourcer. Disse links henviser til VisitSwedens samarbejdspartnere og VisitSweden godkender på forhånd disse samarbejdspartnere. VisitSweden indestår dog ikke og er ikke ansvarlig for komplikationer, fejl, nedbrud eller skade på teknisk udstyr ved brug af disse hjemmesider.

 

Databeskyttelse og brug af cookies

Her henvises til VisitSwedens Cookie Policy.

 

Ophør

De ovenstående vilkår er gældende indtil de bringes til ophør.

 

Kontakt

VisitSweden DK
Kompagniestræde 34, 5.sal
1208 København K
Denmark@remove-this.visitsweden.com

 

Denne hjemmeside er ejet og drives af
 
VisitSweden
Box 3030
S-103 61 Stockholm

Sverige

 

E-mail: info@remove-this.visitsweden.com