HVEM KAN DELTAGE?
Deltagere skal være fyldt 15 år for at deltage, og konkurrencen er åben for alle i Danmark, undtagen medarbejdere (herunder familiemedlemmer) hos VisitSweden og andre samarbejdspartnere. Personer der ikke overholder disse vilkår, vil blive diskvalificeret fra konkurrencen. 


DELTAGELSE I KONKURRENCEN:

Det er gratis at deltage i denne konkurrence, og der er ikke krav om køb. 

Deltagere kan dog kun deltage én (1) gang ved at svare på spørgsmålet. 

Ved deltagelse i konkurrencen, gives samtidig samtykke til at arrangøren må anvende det indsendte materiale til kommercielt brug, både analogt og digitalt, og til enhver tid. 


Vinderen vil blive krediteret på materialet hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. 

VINDEREN AF KONKURRENCEN:

Vinderen af konkurrencen afgøres ved lodtrækning blandt alle svar inden for den givne konkurrenceperiode. VisitSweden foretager lodtrækningen.

Forudsætningen for at vinde er, at deltageren har svaret korrekt på spørgsmålet, indtastet navn og e-mail samt har overholdt nedenstående regler:


Enhver deltager der forsøger at vinde præmien gennem uretfærdig opførsel (f.eks. misbrug af billeder eller upload af billeder der ikke tilhører brugeren selv) vil blive diskvalificeret.

Det er kun muligt at vinde én (1) gang pr. husstand i hele konkurrenceperioden.


UDLEVERING AF PRÆMIE:

Vinderen vil få direkte besked via den e-mail der er blevet oplyst i forbindelse med deltagelse i konkurrencen. Alle deltagere er ansvarlige for, at der er blevet opgivet en korrekt e-mailadresse.

Arrangøren erstatter ikke præmier hvis deltageren har givet forkerte kontaktoplysninger, eller hvis de er uklare. Vinderens navn vil blive offentliggjort på VisitSwedens website og andre sociale konti.

Hvis vinderen ikke kan kontaktes inden for 30 hverdage efter at være blive udvalgt og kontaktet, vil arrangøren vælge en ny vinder. Dette gælder ligeledes hvis vinderen ikke på eget initiativ kontakter arrangøren efter offentliggørelse af vinderen. Præmiens værdi vil ikke på nogen måde blive refunderet.

Der kan gå 14 dage fra konkurrenceperiodens afslutning, til vinderen modtager præmien. Dette betyder, at præmien ikke kan bruges førend vinderen har modtaget den, og arrangøren har modtaget al nødvendig dokumentation eller andre oplysninger om vinderen. 

Hvis en præmie ikke kan uddeles, uanset årsagen, vil præmien blive givet til velgørenhed eller anvendt til andre kampagner.


ARRANGØRENS ANSVAR:

Arrangøren af konkurrencen og konkurrencens tekniske leverandør er ikke ansvarlig for de problemer der måtte opstå pga. tredjeparter, såsom problemer med den generelle internetforbindelse, firewall- eller antivirus-software. Arrangøren og den tekniske serviceudbyder tager ikke ansvar for skader på deltageres computerudstyr eller for andre materielle skader eller virusproblemer der er forårsaget af brugen af VisitSwedens website eller registrering på websitet. 

HÅNDTERING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER:

I forbindelse med afholdelse af konkurrencen indsamles visse personlige oplysninger, således at vinderen kan kontaktes og præmien udsendes. De indsamlede personlige oplysninger håndteres i overensstemmelse med dansk lovgivning, og der henvises til VisitSwedens cookie – og privatlivsbeskyttelse policy.


VAREMÆRKER OG COPYRIGHT:

”VisitSweden” er et beskyttet varemærker der tilhører VisitSweden, og det må således ikke anvendes uden skriftlig tilladelse.

Ligeledes er der copyright på alt materiale der er en del af denne konkurrence og det må derfor ikke anvendes uden skriftlig tilladelse fra VisitSweden.