Pas- og grænsekontrol ved indrejse til Sverige

Pas til Sverige

Del artiklen her

Alle borgere fra EU-lande samt USA og Canada med et gyldigt pas kan frit opholde sig i Sverige i op til 3 måneder. Borgere fra andre lande bør forhøre sig om opholdsregler med svenske diplomatiske repræsentationer i deres hjemland.

Fra danske statsborgere gælder fortsat den nordiske pasunion fra 1948, der giver nordiske statsborgere ret til indrejse og ophold i de nordiske lande uden at medbringe pas. De svenske myndigheder har dog siden januar 2016 indført paskontrol ved indrejse til Sverige, så du nu skal huske at have pas med til Sverige.

Skal man have pas med til Sverige?

Der er pt. indført grænsekontrol ved indrejse til Sverige fra Danmark. Det betyder, at du skal vise billed-id som fx kørekort eller pas, når du rejser til Sverige. Rejser du med tog, bus eller færge sker paskontrollen før påstigning og under selve rejsen, afhængigt af transportmidlet.

Rejser du til Sverige med tog over Københavns Lufthavn, skal du skifte tog og vise dit pas på stationen i lufthavnen.

Tager du bilen over Øresundsbroen, skal du vise dit pas ved betalingsanlægget i Sverige.

Tager du bussen eller sejler du med færgen mellem Helsingør og Helsingborg, skal du vise dit pas inden, du stiger om bord.

Hold dig opdateret på pas- og grænsekontrol mellem Danmark og Sverige på Øresunddirekt.dk

Schengen aftalen

Sverige har tiltrådt den såkaldte Schengen aftale om ubegrænset rejse for personer i Europa. Aftalen gælder kun for person-rejsende, og påvirker ikke gældende EU-regler for den frie transport af varer, service-ydelser og kapital.

Rejser indenfor Schengen området betragtes som indenrigsrejse, for så vidt angår personkontrol. Man behøver derfor ikke vise pas, når man rejser mellem Schengen lande, men man behøver fortsat at medbringe pas for at kunne bekræfte sin nationalitet i forskellige sammenhænge under besøg i et andet Schengen land. I kraft af den nordiske pasunion gælder det ikke for danskere, der rejser i Sverige.

Rejsende til eller fra Schengen området skal i Sverige passere personkontrol, både ved ankomst og afrejse. Ved kontrollen checkes identitet og passets gyldighed. Ved kontrollen checkes rejsende i det fælles europæiske politiregister, SIS (Schengen Information System).

Hvis man rejser til et andet Schengen land, vil procedurerne være mere eller mindre de samme. Du kan få mere information om Schengen på Luftfartsverkets hjemmeside.

Island og Norge er associerede medlemmer af Schengen.

Det anbefales rejsende altid at medbringe deres pas til Sverige!