Pas og told

Del artiklen her

Alle borgere fra EU-lande samt USA og Canada med et gyldigt pas kan frit opholde sig i Sverige i op til 3 måneder. Borgere fra andre lande bør forhøre sig om opholdsregler med svenske diplomatiske repræsentationer i deres hjemland.

Fra danske statsborgere gælder fortsat den nordiske pasunion fra 1948, der giver nordiske statsborgere ret til indrejse og ophold i de nordiske lande uden at medbringe pas.

Schengen aftalen

Sverige har tiltrådt den såkaldte Schengen aftale om ubegrænset rejse for personer i Europa. Aftalen gælder kun for person-rejsende, og påvirker ikke gældende EU-regler for den frie transport af varer, service-ydelser og kapital.

Rejser indenfor Schengen området betragtes som indenrigsrejse, for så vidt angår personkontrol. Man behøver derfor ikke vise pas, når man rejser mellem Schengen lande, men man behøver fortsat at medbringe pas for at kunne bekræfte sin nationalitet i forskellige sammenhænge under besøg i et andet Schengen land. I kraft af den nordiske pasunion gælder det ikke for danskere, der rejser i Sverige.

Rejsende til eller fra Schengen området skal i Sverige passere personkontrol, både ved ankomst og afrejse. Ved kontrollen checkes identitet og passets gyldighed. Ved kontrollen checkes rejsende i det fælles europæiske politiregister, SIS (Schengen Information System).

Hvis man rejser til et andet Schengen land, vil procedurerne være mere eller mindre de samme. Du kan få mere information om Schengen på Luftfartsverkets hjemmeside.

Island og Norge er associerede medlemmer af Schengen.

Det anbefales rejsende altid at medbringe deres pas på udenlandsrejser!