Generelle toldregler

Del artiklen her

Rejsende fra et ikke EU-land kan frit medtage følgende toldfrie varer til Sverige:

Personer over 20 år kan medtage 1 liter alkohol eller 2 liter hedvin (16-22 % alkohol), 2 liter bordvin (op til 15 % alkohol) and 64 liter stærk øl.

Personer over 18 år må medtage 200 cigaretter eller 250 gram andre tobaksvarer eller 50 cigarer eller 100 cerutter.

Import af visse andre varer, inklusiv fødevarer, er begrænset. Detaljerede oplysninger kan fås ved henvendelse til de svenske diplomatiske repræsentationer. Læs mere om toldfrie varer her.

For rejsende fra andre EU-lande, inkl. Danmark, er det ikke lovligt at importere toldfrie varer, men kan medbringe følgende varer, beskattet i et andet EU-land, f.eks. Danmark, til personlig brug:

Personer over 20 år kan medtage 5 liter alkohol eller 6 liter hedvin samt 52 liter bordvin og 64 liter stærk øl.

Personer over 18 år kan medbringe 400 cigaretter eller 550 gram pibetobak eller 100 cigarer eller 200 cerutter.

Der er restriktioner ved import af følgende varer:

Narkotika, injektionssprøjter, lægemidler, våben and ammunition, knive eller lignede våben (for eksempel foldeknive), visse former for dyrefoder og levende dyr, inklusiv fugle, fisk og krybdyr.

Fra 3. juli 2004 gælder nye regler for import af kæledyr. Hunde, katte og lignende, der rejser indenfor EU eller rejser ind i EU igen, skal nu have et gyldigt pas. Venligst kontakt den lokale svenske ambassade eller konsulat for at få yderligere informationer.

Tullverkets (Toldværket) hjemmeside kan du finde yderligere information vedr. de svenske toldregler.