Pas på dig selv og hinanden!

Pas på dig selv og hinanden!

Del artiklen her

Sikkerheden på pisterne er vigtig – og derfor er der faktisk en række internationale ”ski-regler” for adfærd på pisterne, som er nedsat af FIS (Det Internationale Skiforbund). Herunder kan du læse de regler/retningslinier enhver skiløber må følge og respektere efter bedste evne:

1 HENSYN TIL ANDRE

En skiløber eller snowboarder skal respektere andre og ikke udsætte dem for fare.

2 KONTROL AF FART OG ADFÆRD

En skiløber eller snowboarder skal altid være i kontrol. Fart og adfærd skal tilpasses færdighedsniveau, terræn, vejr, sigtbarhed og hvor mange mennesker der er på pisten.

3 VALG AF SPOR

En bagfrakommende skiløber eller snowboarder skal vælge sit spor, så han ikke er til fare for de forankørende.

4 OVERHALING

En skiløber eller snowboarder kan overhale ovenom, nedenom, til højre og til venstre forudsat, at den langsomme får plads til alle sving og bevægelser, kontrollerede som ukontrollerede.

5 START

Inden løbet startes, genoptages efter standsning eller klatring op ad pisten, skal en skiløber eller snowboarder orientere sig opad og nedad for ikke at bringe sig selv eller andre i fare.

6 STANDSNING PÅ PISTEN

En skiløber eller snowboarder må aldrig standse på pistens snævre eller uoverskuelige partier med mindre det er strengt nødvendigt. Ved fald på snævre og uoverskuelige partier skal løberen fjerne sig fra området hurtigst muligt.

7 TIL FODS PÅ PISTEN

Hvis det er nødvendigt for en skiløber eller snowboarder at gå eller klatre opad eller nedad på pisten, skal dette foregå i pistens kant.

8 SKILTNING

En skiløber eller snowboarder skal respektere skiltningen i terrænet, påbud og advarsler.

9 HJÆLP VED ULYKKER

Enhver skiløber eller snowboarder er forpligtiget til at yde hjælp ved ulykker.

10 IDENTIFIKATION

Ved uheld skal enhver skiløber eller snowboarder og ethvert vidne udveksle navne og adresser også selvom de ikke er involverede i uheldet.

Pas på dig selv og andre, men vær ikke nervøs! – det bliver smaddersjovt og du får det hurtigt lært. En gang skal jo være den første..

Anbefalede aktiviteter